05.10.2013
16:00
festival contes sans frontieres

Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

Gusti Minettsdapp - Eng Geschicht aus der Minette erzielt vum Dan Tanson mat Live-Musek vum Christophe Morisset

An der Däischtert ënnert dem Buedem gesinn d’Kenkie vun de Mineuren aus wéi ënnerierdesch Gehaansfénkelcher. Dausend Geräischer schalen an der Galerie: d’Hummere klappen de Steen, d’Buggien técken uneneen. Dee klengen Zichelche jiipst wann en d’Kéier mécht. Mineur sinn ass eng schwéier Schaff, ma de Gusti gëtt sech drun. Wann’s du gutt schaffs, da léieren ech dech d’Tuba blosen ! , versprécht de Papp him. Iert de Gusti awer an der Musek spillen däerf muss hie weise wat fir e Kärel an him stécht.

 • FR

  Voir d’autres événements dans la collection

   Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

   durée: 40min, en langue luxembourgeoise, max.120 spectateurs,tout public à partir de 4 ans

   Organisateurs principaux

   Organisé par le CCRN et le Château de Malbrouck avec Co-Productions et le Conseil Général de Moselle en partenariat avec le Réseau national du Conte en France et le Festival interculturel du Québec.

   Information

   durée: 40min, en langue luxembourgeoise, max.120 spectateurs,tout public à partir de 4 ans