08.01.2013 - 08.01.2013
théâtre

Organiséiert vu Sandman Productions S.à.r.l.

Dem Kett säin Handy - Poppentheater Hoplabum

D’Kett fënnt en aalen Handy an énger Poubelle an der Péitruss. Dem Pit geléngt et den Handy ze flécken, an et gëtt wëll drop lass telephonéiërt a gesemst. Bis datt op eemol den Handy geklaut gett!

Wéi all Joër präsentéiert de Pit Vinandy zesumme mat sénge Poppekolleegen

en Stéck wou grouss a kléng sech net nëmmen amüséieren, mee och aktiv matmaache kënnen.

Organiséiert vu Sandman Productions S.à.r.l.

www.cyberpiper.com/hopla_lux

Organisateurs principaux

Organiséiert vu Sandman Productions S.à.r.l.

Information

www.cyberpiper.com/hopla_lux